Третейський суд

 

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БУРЛАКА ТА ПАРТНЕРИ» надає професійні послуги у сфері представництва у Третейських судах. Захист прав в Третейському суді досить непопулярне явище, тому перш за все коротке резюме щодо Третейського суду.

 

Третейський суд – це недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Відмінністю третейського розгляду справ полягає в тому, що сторони по взаємній згоді передають розгляд спору третій особі, звідси і назва третейський суд, який по спрощеній процедурі вирішують спори між юридичними та фізичними особами.

Завданням третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.   Рішення третейських судів є обов’язковим для сторін та у випадку його невиконання в добровільному порядку, підлягають примусовому виконанню.

 

Адвокатське об’єднання «Бурлака та Партнери» надає комплекс юридичних та консультаційних послуг пов’язаних з підготовкою документів та представництва в Третейському суді.